Olso i Tolga logo

Bli medlem i Olsok i Tolga

I vedtektene er formålet i Olsok i Tolga formulert slik:

«Olsok i Tolga skal være møteplass for lokal kultur og impulser utenfra. Organisasjonens hovedformål er å utvikle et arrangement som skal skape aktivitet, oppslutning, kulturopplevelser og trivsel i lokalsamfunnet, og som tiltrekker seg turister, hytteeiere, utflyttere og andre besøkende. Det skal skapes et yrende folkeliv som bidrar til økt næringsaktivitet i kommunen.»

Vi ønsker at innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger blir medlemmer i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk organisasjon, med flest mulig medlemmer.

Medlemskontingenten er 200 kr, den samme for enkeltmedlemmer, foreninger og bedrifter og er en ren støtte til drifta av Olsok i Tolga som «paraplyorganisasjon» for alle arrangører.

Alle arrangører må være medlem i Olsok i Tolga og betale medlemskontingenten på 200 kr for å bli oppført i olsok-programmet og bli markedsført i olsok-avisa og våre nettsider. Da håper vi på mange nye medlemmer og at du som er medlem fornyer medlemskapet for 2019 når giroen kommer i vår.

Du blir medlem ved å gå til siden Medlemsregistrering eller last ned og fyll ut vårt skjema, som du sender til kasserer Jørn Kildahl på e-post jo-ki@online.no eller ta bilde og send som MMS til 95760282.

Posted in Nyheter.