Bli medlem i Olsok i Tolga

Bli medlem i Olsok i Tolga

Olsok i Tolga logo

I vedtektene er formålet i Olsok i Tolga formulert slik:

«Olsok i Tolga skal være møteplass for lokal kultur og impulser utenfra. Organisasjonens hovedformål er å utvikle et arrangement som skal skape aktivitet, oppslutning, kulturopplevelser og trivsel i lokalsamfunnet, og som tiltrekker seg turister, hytteeiere, utflyttere og andre besøkende. Det skal skapes et yrende folkeliv som bidrar til økt næringsaktivitet i kommunen.»

Vi ønsker at innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger blir medlemmer i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk organisasjon, med flest mulig medlemmer.

Medlemskontingenten er 200 kroner for enkeltmedlemmer. Medlemskontingenten for foreninger og bedrifter fastsettes på årsmøtet 22. mars 2021 og støtter drifta av Olsok i Tolga som «paraplyorganisasjon» for alle arrangører.

Arrangører må være medlem i Olsok i Tolga og betale medlemskontingenten for å bli oppført i olsok-programmet og bli markedsført i olsok-avisa og våre nettsider. Da håper vi på mange nye medlemmer, og at du som er medlem fornyer medlemskapet for 2021 når giroen kommer.

Du blir medlem ved å gå til siden Medlemsregistrering eller last ned og fyll ut vårt skjema, som du sender til kasserer Jørn Kildahl på e-post jo-ki@online.no eller ta bilde og send som MMS til 95760282.