Januar 2019: Arbeidet med olsokprogrammet starter

Januar 2019: Arbeidet med olsokprogrammet starter

Olsok i Tolga logo

Godt nytt år! Arbeidet med Olsok-programmet 2019 starter opp i januar!

Å FINNE VERDEN PÅ FERDEN er visjonen for ‘Olsok i Tolga’.

Hans Olsen Aasen på Røros (1567-1675) fant en ny verden på sin ferd over Storvola en dag i 1644 da en rein - som hadde fått dødskuddet - sparket bort mosen så skinnende malm kom til syne. Det var starten på Røros Kobberverk. Noen tiår senere kom Tolgen smeltehytte i gang og nye bygder oppsto: Tolga, Hodalen, Kåsa, Holøyen og Øversjødalen. Vingelen hadde fra før gammel bosetting.
På vår ferd gjennom dagene i ‘Olsok i Tolga 2019’ skal vi lete i historien - om selve arbeidet med å brenne og kjøre køl, kjøre og smelte malm og alt som hørte til den virksomheten. Nye bygdesamfunn hvor to ulike kulturer – bergverk og jordbruk – ble utviklet og fikk sin egenart og særtrekk. Her er vi åpne for nyoppdagelser om hvordan bygdenes identitet og røtter ble utviklet og slik øke vår felles forståelse av samfunnet i som vi lever i dag. Alle bygdene er preget av denne felles historie, og hvert bygdelag kan f eks i programutviklingen ta utgangspunkt i konkrete fysiske minner. Kanskje kølbrenninga og kølmiler i Hodalen, "vasshuset" i Orvdalen, transport av malm og køl fra Vingelen …

Vi ønsker idéer og innspill om dette temaet, - og idémyldring i hver bygd!

Første del av hvert grendemøte blir viet dette temaet og så tar vi andre innspill til årets program etterpå.

For alle arrangører og andre blir dette en fin anledning til å få mer kunnskaper og å dele kunnskaper.

På hvert grendemøte vil følgende stå for innledningen: Jon Holm Lillegjelten med bilder og kort historikk, et levende leksikon når det gjelder lokalhistorie/smeltehytta/verdensarven,
sammen med Jon Vingelen, Eivind Moen og Arne Bakken.

 

TOLGA

Mandag 21. januar kl. 19:00
Malmplassen Gjestegård

19:00-20:00 Tema smeltehytta m.m.

20:00-21:00 Innspill Olsokprogrammet

ØVERSJØDALEN

Tirsdag 22. januar kl. 19:00
Øversjødalen Samfunnshus

19:00-20:00 Tema smeltehytta – Holøydalen

20:00-21:00 Innspill Olsokprogrammet

HODALEN

Mandag 28. januar kl. 19:00
Hodalen Fjellstue

19:00-20:00 Tema smeltehytta - Hodalen

20:00-21:00 Innspill Olsokprogrammet

VINGELEN

Tirsdag 29. januar kl. 19:00
Bunåva

19:00-20:00 Tema smeltehytta – Vingelen

20:00-21:00 Innspill Olsokprogrammet

Markering i 2020

I 2020 er det 40 og 10 år siden Røros bergstad og Circumferensen ble verdensarv. Vi er oppfordret til å delta i markeringen i 2020. Her kan det markeres 350 år for Tolgen smeltehytte, som forhåpentligvis kan kombineres med åpning av Infopunkt Tolga i den gamle kraftstasjonen ved Toljefossen.