Søndag 28. juli

Lensmannsvollen, Trangdalen

12.00
Friluftsgudstjeneste

Hodalen

11.00 - ca. 14.00
Botanisk vandring med start ved Hodalen skole. Helge Christie, Bjørg Inger Ryalen og botaniker Anders Often tar deg med på en vandring blant ville vekstene i Hodalen. Kanskje får du ny og utvidet kunnskap om hele 460 ville vekster bare her!

14.00 -
Etter turen blir det boklansering og boksignering av Helge Christie i Hodalen skole. Helge feirer 30 år som forfatter med å gi ut boka "460 ville vekster i Hodalen". Hodalen bygdekvinnelag serverer kaffe.

Tolga kulturhus - Vidarheim

19.00
Egil Storbekkens Musikkpris deles i år ut for 19. gang. Årets prismottaker er musiker og instrumentmaker Bendik Smedåsgjelten Qvam fra Fåset i Tynset. Les mer på www.ballade.no.

Etter tildelingsseremonien vil Einar Selvik, kjent fra WARDRUNA, som fikk prisen i 2020, holde en egen soloavdeling.

Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessen for norsk folkemusikk, er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til kandidater fra hele landet. Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utformet i 2006 og er et samarbeid mellom NOPA, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken. Prisen er på 25 000 kroner samt et kunstverk.

Les mer om musikkprisen på nettsiden til NOPA