Årsmøtets valg av styre og programkomite mm

Etter valg foretatt på årsmøte og ekstraordinært årsmøte høsten 2016, styres Olsok i Tolga av følgende personer: STYRE FOR OLSOK I TOLGA Kaj Trana, leder, 2016-2018 (leder 1 år) Guri Jortveit, 2015-2017 Arne Bakken, 2016-2018 Anne Buttingsrud, 2016-2018 Jon Vingelen, leder programkomite (1 år) 2016-2017 Ragnhild Aashaug (1. vara), 2015-2017 […]

Innkalling til årsmøte 2016

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte den 18. oktober 2016 kl 18.00 i Bunåva. Alle medlemmer har møterett, og hvert medlem har en stemme.