Kategori: Årsmøtearkiv

Årsmøtet 2024

Årsmøtet ble avholdt 3. april 2024 i Øversjødalen Samfunnshus. Her er protokollen fra møtet.

Årsmøte 2024 – Innkalling

ÅRSMØTE 2024 Møteinnkalling Tid: Onsdag 3. april 2024, kl. 19.00 Sted: Øversjødalen Samfunnshus Sakliste 1. Godkjenning av møteinnkalling. 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen. 4. Godkjenning av saksliste. 5. Årsmelding 2023. 6. Regnskap 2023. 7. Fastsetting av arrangementsavgift. 8. Budsjett for 2024. 9. Innkomne saker. Ingen.… Les mer Årsmøte 2024 – Innkalling

Årsmøtet 2023 – referat

Årsmøtet 2023 ble avholdt 8. mai 2023 på Vingelsgård Gjestgiveri. Referatet kan du laste ned her.

Årsmøtet 2022 – protokoll

Årsmøtet 2022 ble gjennomført onsdag 9. mars 2022 ved Malmplassen Gjestegård. Protokollen kan du laste ned her.

Ekstraordinært årsmøtet 2021 – protokoll

Ekstraordinært årsmøtet 2021 ble gjennomført mandag 10. mai 2021 i Tolga kulturhus Vidarheim. Protokollen kan du laste ned her.

Årsmøtet 2021 – protokoll

Årsmøtet 2021 ble gjennomført mandag 22. mars 2021 ved Hodalen Fjellstue. Protokollen kan du laste ned her.

Årsmøte 2021 – Innkalling

Årsmøtet av holdes ved Hodalen Fjellstue den 22. mars 2021 kl. 19:30. Sakliste Godkjenning av møteinnkalling. Valg av møteleder. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen. Godkjenning av saksliste. Årsmelding 2020, se vedlegg Regnskap 2020, se vedlegg Medlemskontingent Arrangementsavgift Budsjett for 2021. Vedtekter: Forslag til vedtektsendring Innkomne saker: Ingen innkomne saker Valg:… Les mer Årsmøte 2021 – Innkalling

Olsok i Tolga logo

Årsmøtet 2020 – protokoll

Årsmøtet 2020 ble gjennomført mandag 26. august 2020 i Øversjødalen Samfunnshus. Protokollen kan du laste ned her.

Olsok i Tolga logo

Årsmøtet i Olsok i Tolga

Årsmøtet for 2020 er berammet til onsdag 26. august kl. 19:30 i Øversjødalen samfunnshus. Årsmøtepapirene er klargjort. De kan lastes ned her. Revidert budsjett blir lagt ut i god tid før møtet.   For styret i Olsok i Tolga Kaj Trana  

Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019

Saksliste:  Vedtektsendring – tidspunkt for årsmøte: «Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av oktober og innkalles med minst 4 ukers varsel.» endres til:»Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15 mars. Årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel.« Pkt. d under «Årsmøtet» slettes Regnskap 2019 Referatet lastes ned her Eventuelle spørsmål kan sendes… Les mer Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019