Årsmøteinnkalling 2018

Innkalling til årsmøte 2018 (revidert)

Velkommen til årsmøte i Olsok i Tolga 2018! I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Bunåva 20. november 2018 kl. 19.00. På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme (Jfr vedtektene). Endelig saksliste under. NB! Denne sakslista er revidert og […]

Årsmøteinnkalling 2018

Årsmøte 2017

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Malmplassen Gjestegård onsdag 15. november 2017 kl. 19.00. På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme, jf vedtektene. Hjertelig velkommen! Tolga 15. oktober 2017 Kaj TranaStyreleder, Olsok i Tolga     Sakslista Valg […]

Årsmøtets valg av styre og programkomite mm

Etter valg foretatt på årsmøte og ekstraordinært årsmøte høsten 2016, styres Olsok i Tolga av følgende personer: STYRE FOR OLSOK I TOLGA Kaj Trana, leder, 2016-2018 (leder 1 år) Guri Jortveit, 2015-2017 Arne Bakken, 2016-2018 Anne Buttingsrud, 2016-2018 Jon Vingelen, leder programkomite (1 år) 2016-2017 Ragnhild Aashaug (1. vara), 2015-2017 […]

Innkalling til årsmøte 2016

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte den 18. oktober 2016 kl 18.00 i Bunåva. Alle medlemmer har møterett, og hvert medlem har en stemme.