Årsmøtet 2023 – referat

Årsmøtet 2023 – referat

Årsmøtet 2023 ble avholdt 8. mai 2023 på Vingelsgård Gjestgiveri.

Referatet kan du laste ned her.