Forfatter: Webmaster

Årsmøtet 2023 – referat

Årsmøtet 2023 ble avholdt 8. mai 2023 på Vingelsgård Gjestgiveri. Referatet kan du laste ned her.

Auksjonsliste – Dølmotunet 23. juli 2022 kl. 15:00

Etter to år med pandemi, er det lørdag 23. juli 2022 igjen klart for den store Markedsdagen på Dølmotunet. Det er 26. gangen Dølmotunet inviterer til bruktmarked, næringsmesse og auksjon –med et vidt spekter at glass, porselen, frimerker, postkort, tegneserier, blad og bøker, plater, møbler, husgeråd, esker og emballasje, kunst, bilder og håndverk og næringsprodukter.… Les mer Auksjonsliste – Dølmotunet 23. juli 2022 kl. 15:00

Årsmøtet 2022 – protokoll

Årsmøtet 2022 ble gjennomført onsdag 9. mars 2022 ved Malmplassen Gjestegård. Protokollen kan du laste ned her.

Ekstraordinært årsmøtet 2021 – protokoll

Ekstraordinært årsmøtet 2021 ble gjennomført mandag 10. mai 2021 i Tolga kulturhus Vidarheim. Protokollen kan du laste ned her.

Årsmøtet 2021 – protokoll

Årsmøtet 2021 ble gjennomført mandag 22. mars 2021 ved Hodalen Fjellstue. Protokollen kan du laste ned her.

Årsmøte 2021 – Innkalling

Årsmøtet av holdes ved Hodalen Fjellstue den 22. mars 2021 kl. 19:30. Sakliste Godkjenning av møteinnkalling. Valg av møteleder. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen. Godkjenning av saksliste. Årsmelding 2020, se vedlegg Regnskap 2020, se vedlegg Medlemskontingent Arrangementsavgift Budsjett for 2021. Vedtekter: Forslag til vedtektsendring Innkomne saker: Ingen innkomne saker Valg:… Les mer Årsmøte 2021 – Innkalling

Olsok i Tolga logo

Årsmøtet 2020 – protokoll

Årsmøtet 2020 ble gjennomført mandag 26. august 2020 i Øversjødalen Samfunnshus. Protokollen kan du laste ned her.

Olsok i Tolga logo

Årsmøtet i Olsok i Tolga

Årsmøtet for 2020 er berammet til onsdag 26. august kl. 19:30 i Øversjødalen samfunnshus. Årsmøtepapirene er klargjort. De kan lastes ned her. Revidert budsjett blir lagt ut i god tid før møtet.   For styret i Olsok i Tolga Kaj Trana  

Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019

Saksliste:  Vedtektsendring – tidspunkt for årsmøte: «Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av oktober og innkalles med minst 4 ukers varsel.» endres til:»Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15 mars. Årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel.« Pkt. d under «Årsmøtet» slettes Regnskap 2019 Referatet lastes ned her Eventuelle spørsmål kan sendes… Les mer Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019

Olsok i Tolga logo

Bli medlem i Olsok i Tolga

I vedtektene er formålet i Olsok i Tolga formulert slik: «Olsok i Tolga skal være møteplass for lokal kultur og impulser utenfra. Organisasjonens hovedformål er å utvikle et arrangement som skal skape aktivitet, oppslutning, kulturopplevelser og trivsel i lokalsamfunnet, og som tiltrekker seg turister, hytteeiere, utflyttere og andre besøkende. Det skal skapes et yrende folkeliv… Les mer Bli medlem i Olsok i Tolga