Årsmøte 2021 – Innkalling

Årsmøte 2021 – Innkalling

Årsmøtet av holdes ved Hodalen Fjellstue den 22. mars 2021 kl. 19:30.

Sakliste

 1. Godkjenning av møteinnkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Årsmelding 2020, se vedlegg
 6. Regnskap 2020, se vedlegg
 7. Medlemskontingent
 8. Arrangementsavgift
 9. Budsjett for 2021.
 10. Vedtekter: Forslag til vedtektsendring
 11. Innkomne saker: Ingen innkomne saker
 12. Valg: Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

 

Årsmøtedokumenter