Velkommen til Olsok i Tolga 2019

Fredag 19. juli - mandag 29. juli 2019

Feiring av Olsok har lange tradisjoner i Tolga. I dag fremstår det ukelange arrangementet som regionens største kulturarrangement på sommerstid. Både innbyggere, utflytta tolginger og tilreisende fra fjern og nær setter umåtelig pris på “Olsok i Tolga”. Blant nærmere 50 ulike arrangementer spredt utover kommunen, er vi sikker på at du finner flere som passer for deg.

 

Styret innkaller til
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
20. mars 2019 kl. 18:00 på Caltex Café, Tolga

Saksliste: 

  • Vedtektsendring – tidspunkt for årsmøte:
    • "Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av oktober og innkalles med minst 4 ukers varsel." endres til:

      "Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15 mars. Årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel."

    • Pkt. d under "Årsmøtet" slettes
  • Regnskap 2019

Eventuelle spørsmål kan sendes til styret@olsokitolga.no

Velkommen !

Profilprodukter:
Fine gaver som markedsfører Olsok i Tolga

Vi teller ned til
fredag 19. juli 2019!

Dølmotunet - en kjent og kjær samlingsplass. Foto: Thorbjørn Liell / Ingrafo

Bli medlem i Olsok i Tolga

Vi ønsker innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger velkommen som medlem i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk og god organisasjon, med flest mulig medlemmer dersom vi skal kunne løfte utviklingsarbeidet med arrangementer, som skaper trivsel og økt aktivitet for næringslivet. Registrér deg som medlem i dag!