Velkommen til Olsok i Tolga 2020

Fredag 17. juli - onsdag 29. juli 2020

Vi byr i år på noen tradisjonelle og noen nye arrangement. Det blir sjølsagt et redusert program, da de med store folkeansamlinger går ut pga. smittevernkrav, men noen arrangeres i annet format. Det vil foregå noe i alle bygder! Den enkelte arrangør er sjøl ansvarlig og må rette seg etter de til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner.

Vi har nå lagt ut årets program så langt det foreligger. Detaljer vil fylles på etterhvert i tiden framover

Det jobbes nå med en brosjyre/hefte, som vil bli utgitt nærmere Olsok. Det blir ikke Olsokavis i år.

Hilsen styret
Tolga, 25.06.2020

Vi teller ned til Olsok i Tolga 2020!

Dølmotunet - en kjent og kjær samlingsplass. Foto: Thorbjørn Liell / Ingrafo

Bli medlem i Olsok i Tolga

Vi ønsker innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger velkommen som medlem i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk og god organisasjon, med flest mulig medlemmer dersom vi skal kunne løfte utviklingsarbeidet med arrangementer, som skaper trivsel og økt aktivitet for næringslivet. Registrér deg som medlem i dag!