Årsmøteinnkalling 2018

Innkalling til årsmøte 2018 (revidert)

Velkommen til årsmøte i Olsok i Tolga 2018! I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Bunåva 20. november 2018 kl. 19.00. På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme (Jfr vedtektene). Endelig saksliste under. NB! Denne sakslista er revidert og […]