Om Olsok i Tolga

Olsok i Tolga eies og drives av frivilligheten med god støtte fra lokalt næringsliv og Tolga kommune.

Årsmøtet 2018 valgte følgende programkomité og styre:

Programkomité 2019

Styret for Olsok i Tolga

  • Kaj Trana (leder)
    Mobil: 958 11 662
    Epost: styret@olsokitolga.no
  • Torill Eva Steien
  • Grete Storhaug
  • Knut Sagbakken
  • Gudny Hagen Bakken (leder i programkomité)

Epost til Olsok i Tolga sendes info@olsokitolga.no

Du kan også sende en melding til komitéen ved å benytte kontaktskjemaet.

Epost til redaksjonen i Olsokavisa sendes til avisa@olsokitolga.no

 

Om organiseringen av Olsok i Tolga

ÅRSMØTET:
Er organisasjonens øverste myndighet

PROGRAMKOMITEEN:
Har ansvaret for å sette sammen olsokukas program, markedsføring  og utgivelse av Olsokavisa.

STYRET:
Har det overordnede ansvaret for utviklingen av Olsok i Tolga, legge frem årlige budsjetter og foreslå medlemskontingent og øvrige avgifter.

ADMINISTRATIV RESSURS:
Det er gjennom vedtektene lagt til rette for at en administrativ ressurs kan ha ansvar for daglig ledelse, økonomistyring og merkevarebygging av Olsok i Tolga.

VEDTEKTER:
Vedtektene til Olsok i Tolga kan du laste ned her

Olsok i Tolga, org.nr. 993 229 547