Om Olsok i Tolga

Olsok i Tolga eies og drives av frivilligheten med god støtte fra lokalt næringsliv og Tolga kommune.

Årsmøtet 2022 valgte følgende styre:

  • Knut Sagbakken (leder)
    Mobil: 951 62 945
    Epost: styret@olsokitolga.no
  • Birgit Svendsen (nestleder)
  • Bjørnar Tollan Jordet (programansvarlig)
  • Toril Eva Steien (sekretær)
  • Grete Storhaug (styremedlem)
  • Per Johan Hartvigsen (vara)

Epost til Olsok i Tolga sendes info@olsokitolga.no

Du kan også sende en melding til komitéen ved å benytte kontaktskjemaet.

Epost til redaksjonen i Olsokavisa sendes til avisa@olsokitolga.no

 

Om organiseringen av Olsok i Tolga

ÅRSMØTET:
Er organisasjonens øverste myndighet

STYRET:
Har ansvaret for utviklingen av Olsok i Tolga, sette sammen olsokukas program, markedsføring og utgivelse av Olsokavisa, samt legge frem årlige budsjetter og foreslå medlemskontingent og øvrige avgifter.

ADMINISTRATIV RESSURS:
Det er gjennom vedtektene lagt til rette for at en administrativ ressurs kan ha ansvar for daglig ledelse, økonomistyring og merkevarebygging av Olsok i Tolga.

VEDTEKTER:
Vedtektene til Olsok i Tolga kan du laste ned her

Olsok i Tolga, org.nr. 993 229 547