Finn Verden På Ferden

Finn Verden på Ferden 

Pilegrimen vandrer i alle himmelretninger. Vandrer med vid horisont, kjenner det som bærer oss og er alltid åpen for det fremmede og ennå ukjente. Vandrer fra by til bygd, fra et varmende bål til en forblåst fjelltopp, fra et møte med mange til et møte med én. En pilegrim samler inntrykk og lærdom, og får visdom som niste til vandringen videre. En pilegrim finner verden på ferden.

Under Olsok i Tolga er det vi som vandrer. Fra fjerne steder til gamle trakter, til steder vi kjenner – og får se på nye måter. Fra møter med fremmed til møter med kjent. Fra et møte med én, til et gjensyn med mange. Vi samler lærdom, samler inntrykk. Vi finner verden på ferden. Vi pakker den med oss og vandrer videre i fellesskap.