Info til arrangører i Olsok i Tolga

Plakatmal

Alle arrangører som har betalt arrangementsavgift har fri tilgang til å bruke vår plakatmal (A4) for markedsføring av eget arrangement. Font som oppfordres til å brukes er "Arial". Dette skal være en standard font i de fleste versjoner av Word (2010 eller nyere). Komiteen er behjelpelig med laminering.

Plakatmal 1 2019
Plakatmal 2 2019

Medlemskontingent

Alle arrangører må være medlem i Olsok i Tolga og betale en medlemskontingent som vedtas årlig på årsmøtet.

Kontingenten for 2019 er kr. 200,-.

Gå videre til innmelding

Arrangementsavgift

Hver arrangør skal bidra med en arrangementsavgift basert på arrangementets omsetning (brutto inntekt).

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2018:

  • Omsetning mindre enn kr 20.000: Ingen avgift
  • Andel av omsetningen over kr 20.000: 5 % avgift, dog begrenset oppad til kr 10.000

Arrangører blir oppført i olsokprogrammet og markedsført i de kanaler som vi markedsfører oss i.

Rapportskjema arrangement

For å beregne eventuell arrangementsavgift, skal alle arrangører sende inn vårt rapportskjema for hvert av de arrangement som arrangøren har holdt.

Skjemaet lastes ned her (pdf).

Skjemaet skal i utfylt stand sendes til gudny@olsokitolga.no