Info til arrangører i Olsok i Tolga

Plakatmal

Alle arrangører som har betalt arrangementsavgift har fri tilgang til å bruke vår plakatmal (A4) for markedsføring av eget arrangement. Font som oppfordres til å brukes er "Arial". Dette skal være en standard font i de fleste versjoner av Word (2010 eller nyere). Komiteen er behjelpelig med laminering.

Plakatmal 2021

Medlemskontingent

Alle arrangører må være medlem i Olsok i Tolga og betale en medlemskontingent som vedtas årlig på årsmøtet.

Kontingenten for 2021 ble fastsatt på årsmøtet 22. mars 2021.

Gå videre til innmelding

Arrangementsavgift

Hver arrangør skal bidra med en arrangementsavgift basert på arrangementets omsetning (brutto inntekt).

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2021:

  • Omsetning mindre enn kr 20.000: Ingen avgift
  • Andel av omsetningen over kr 20.000: 5 % avgift, dog begrenset oppad til kr 10.000

Arrangører blir oppført i olsokprogrammet og markedsført i de kanaler som vi markedsfører oss i.

Rapportskjema arrangement

For å beregne arrangementsavgift, skal alle arrangører sende inn vårt rapportskjema for hvert av de arrangementene som arrangøren har gjennomført.

Skjemaet lastes ned her (pdf).

Skjemaet skal i utfylt stand sendes til gudny@olsokitolga.no