Medlemskap

Registrering

Takk for at du støtter Olsok i Tolga med ditt medlemskap!

Kontingentsatser
Kr. 200 for personlig medlemskap. Kontingent for lag/forening/bedrift fastsettes på årsmøtet 22. mars 2021.

Arrangører under Olsok i Tolga må tegne medlemskap for å bli oppført i programmet og samtidig bli markedsført i de kanaler som vi markedsfører oss i (les mer).