Medlemsregistrering

Kontingentsatser
Kr. 200 for personlig medlemskap. Kontingent kr. 500 for lag/forening/bedrift.

Arrangører under Olsok i Tolga må tegne medlemskap for å bli oppført i programmet og samtidig bli markedsført i de kanaler som vi markedsfører oss i (les mer).

 

Medlemsregistrering via Zubarus

 

Takk for at du støtter Olsok i Tolga med ditt medlemskap!