Bli medlem

av Olsok i Tolga

Olsok i Tolga er Norges lengste uke, fullspekket med arrangementer som strekker seg over 10 dager i hele kommunen.

Olsok i Tolga har eksistert i denne formen i 30 år , og hvem kan vel tenke seg en sommer uten olsokarrangementene?

Tidene forandrer seg, og stadig flere arrangementer dukker opp på sommerstid. Kravene til hva som kreves av informasjon, markedsføring, billettsystemer o.l. er i stadig utvikling. Olsok i Tolga har tatt nye organisatorisk grep for å kunne sikre en best mulig drift inn i fremtiden. Det har blitt en organisasjon med nye vedtekter og medlemskontingent.

I vedtektene er formålet i Olsok i Tolga formulert slik:

«Olsok i Tolga skal være møteplass for lokal kultur og impulser utenfra. Organisasjonens hovedformål er å utvikle et arrangement som skal skape aktivitet, oppslutning, kulturopplevelser og trivsel i lokalsamfunnet, og som tiltrekker seg turister, hytteeiere, utflyttere og andre besøkende. det skal skapes et yrende folkeliv som bidrar til økt næringsaktivitet i kommunen

Vi ønsker at innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger blir medlemmer i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk og god organisasjon, med flest mulig medlemmer dersom vi skal kunne løfte utviklingsarbeidet med arrangementer, som skaper trivsel og økt aktivitet for næringslivet. Derfor oppfordrer flest mulig om å tegne medlemskap.

Medlemskontingenten er kr 200,- for personlig medlemskap. Kontingenten for lag/forening/bedrift fastsettes på årsmøtet 22. mars 2021.

Alle arrangører som vil stå på programmet for Olsok i Tolga og som vil bli med i en felles markedsføring, må være medlem (mer info her).

Velkommen som medlem!

Med hilsen
Styret for Olsok i Tolga