Bli medlem!

Olsok i Tolga er Norges lengste uke, fullspekket med arrangementer som strekker seg over 10 dager i hele kommunen. Olsok i Tolga har eksistert i denne formen i 30 år , og hvem kan vel tenke seg en sommer uten olsokarrangementene?

Tidene forandrer seg, og stadig flere arrangementer dukker opp på sommerstid. Kravene til hva som kreves av informasjon, markedsføring, billettsystemer mm. er i stadig utvikling. Vi trenger en sterk og god organisasjon med flest mulig medlemmer dersom vi skal kunne løfte utviklingsarbeidet med arrangementer, som skaper trivsel og økt aktivitet for næringslivet.

Derfor oppfordrer vi flest mulig til å tegne medlemskap. Medlemskontingenten er kr 200,- for personlig medlemskap. Kontingenten for lag/forening/bedrift er kr. 500,-.

Alle arrangører som vil stå på programmet for Olsok i Tolga og som vil bli med i en felles markedsføring, må være medlem.

Gå til medlemsregistrering!

Velkommen som medlem!

 

Med hilsen
Komitéen