Årsmøte 2024 – Innkalling

Årsmøte 2024 – Innkalling

ÅRSMØTE 2024

Møteinnkalling

Tid: Onsdag 3. april 2024, kl. 19.00
Sted: Øversjødalen Samfunnshus

Sakliste
1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær samt to personer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av saksliste.
5. Årsmelding 2023.
6. Regnskap 2023.
7. Fastsetting av arrangementsavgift.
8. Budsjett for 2024.
9. Innkomne saker. Ingen.
10. Valg. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøtet.

Servering

Styret for Olsok i Tolga
Knut Sagbakken/Leder

Årsmøtepapirer til nedlasting