Årsmøtet i Olsok i Tolga

Årsmøtet i Olsok i Tolga

Olsok i Tolga logo

Årsmøtet for 2020 er berammet til onsdag 26. august kl. 19:30 i Øversjødalen samfunnshus.

Årsmøtepapirene er klargjort. De kan lastes ned her. Revidert budsjett blir lagt ut i god tid før møtet.

 

For styret i Olsok i Tolga
Kaj Trana