Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019

Referat fra EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 20. mars 2019

Saksliste: 

  • Vedtektsendring – tidspunkt for årsmøte:
    • «Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av oktober og innkalles med minst 4 ukers varsel.» endres til:»Pkt. 1: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15 mars. Årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel.«
    • Pkt. d under «Årsmøtet» slettes
  • Regnskap 2019

Referatet lastes ned her

Eventuelle spørsmål kan sendes til styret@olsokitolga.no