Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Olsok i Tolga ved Hodalen Fjellstue onsdag 14. desember 2016 kl. 19.30

Ekstraordinært årsmøte innkalles i henhold til vedtak gjort på årsmøte 18. oktober 2016:

  • «Valg: Forslag fra nåværende styre om at valg av nytt styre utsettes til ekstraordinært årsmøte, mens de andre valgene gjennomføres. Enstemmig»

Bakgrunnen for utsettelsen var at valgkomiteen ikke hadde klart å skaffe lederkandidat til styret.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og møtesekretær
  3. Valg av styre for Olsok i Tolga. Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøte

 

Velkommen!

Tolga 28. november 2016

For Olsok i Tolga
Ragnhild Aashaug
Styreleder