Årsmøtets valg av styre og programkomite mm

Årsmøtets valg av styre og programkomite mm

Etter valg foretatt på årsmøte og ekstraordinært årsmøte høsten 2016, styres Olsok i Tolga av følgende personer:

STYRE FOR OLSOK I TOLGA
Kaj Trana, leder, 2016-2018 (leder 1 år)
Guri Jortveit, 2015-2017
Arne Bakken, 2016-2018
Anne Buttingsrud, 2016-2018
Jon Vingelen, leder programkomite (1 år) 2016-2017
Ragnhild Aashaug (1. vara), 2015-2017

PROGRAMKOMITE
Jon Vingelen, 2015-2017 (leder 1 år)
Inga Trøan Sundt, 2015-2017
Ingunn Bakken, 2015-2017
Anne Lise Lysgård, 2016-2018
Lina Jordet, 2016-2018

VALGKOMITE
Bjørg Inger Ryalen, leder 2016-2017
Trond Erlien, 2015-2018
Marit Gilleberg, 2016-2019

REVISORER
Johanne Aas Rye, 2016-2018
Audun Urset, 2015-2017