Velkommen til et spennende Olsok i Tolga 2017

Velkommen til et spennende Olsok i Tolga 2017

Dølmotunet, markedsdagen

Velkommen til et spennende Olsok i Tolga 2017

Årets Olsok-uke kan by på et stort spekter av arrangement, noe som skulle bety at de fleste aldersgrupper vil finne noe de kan delta på.

Uten bygdefolkets sterke engasjement, fra øst til vest i kommunen, ville ikke dette være gjennomførbart. Stolthet over eget bosted og en følelse av sterk tilhørighet er drivkraften som gjør at alle grender i kommunen stiller opp for å tilrettelegge for varierte opplevelser i denne siste uka i juli.

Mange av arrangementene vil være kjente, men kommer i ny innpakning hvert år. Av spesielle opplegg kan nevnes at museet i Vingelen vil ha pilegrimsvandring med Arne Bakken, Tolga historielag sørger for at
du får oppleve steinalder og fangstkultur i Trangdalen. I Hodalen vil det bli presentert ei helt fersk bok om bygdas historie, og i Øversjødalen blir det kulturkveld med Lasse Johansen.

29. juli hvert år feires Olsok etter slaget på Stiklestad. Olav den helliges død førte til middelalderens omfattende pilegrimsvandringer til Nidaros. Vingelsbygda hadde ei lita fast bosetting på den tida, og midt i ei kjent pilegrimsrute fikk sikkert bygdefolket kontakt med de vandrende.

Pilegrimsprest Arne Bakken påpeker at Olsok-feiring har fått ei oppblomstring i den seinere tida. Han sier at ei Olsok-vandring ikke trenger å være ei fysisk reise, men kan like gjerne være «ei indre vandring». «Vi er alle pilegrimer på livets veg» kan være motto denne gangen.

I Tolga har vi lagt opp til ulike «møteplasser» gjennom Olsokuka. De som har flytta ut kommer tilbake, en del turister stopper, hyttefolket møter opp, og alle treffes på arrangementene sammen med bygdefolket.

Liv og røre med markedsdag, auksjon og Stage Dolls på onsdagskvelden trekker folk. Det gjør også den lokale revyen. Spennende konserter er det flere av. Egeberg-arrangementet, fotballskole og sykkelløp får fart på pulsen. Seterbesøk. Fest og dans blir det også, og mye god mat blir servert.

Så ønsker vi alle «pilegrimer», enten de er utflytta bygdefolk, hyttebeboere eller turister, velkommen til opplevelser i møte med bygdefolket i sommerens Olsokuke.

Hilsen fra programkomiteen
Ingunn Bakken, Inga Trøan Sundt, Anne-Lise Lysgård,
Lina Jordet og Jon Vingelen (leder)