Olsokforedraget 2020

Øystein Morten. Foto: Spartacus

OLSOKFOREDRAGET fra Bjørnson-trappa på Sætersgarden

Søndag 19. juli kl. 15:00 på tunet på Sætersgarden

 

‘Jakten på Olav den hellige’ ved Øystein Morten
I år har vi gleden av å samles om en av vår tids fremste historiefortellere, Øystein Morten. Han er religionshistoriker og sakprosaforfatter, og er en usedvanlig engasjert formidler som maner fram bildene av fortiden.  Han har skrevet fire bøker om norske sagakonger, nemlig Olav den hellige, Sigurd Jorsalfare, Magnus den gode og Olav Tryggvason.  Morten har også skrevet boken Norske ødegårder (2017). Dette er historien om ni forlatte gårdsbruk i ulike landsdeler i Norge. Sentralt i Øystein Mortens forfatterskap er boka Jakten på Olav den hellige. Han er blitt berømmet for at han ved spennende litterære grep har gjort historien om helgenkongen levende og engasjerende igjen.

I sitt foredrag tar han oss med i Jakten på Olav den hellige. Det er fortellingen om hvordan en helgenkonge skapes av en vikingkonge. Det er et paradoks at han seiret ved å kaste sverdet og tape på Stiklestad. Derigjennom blir han den enkeltperson i vår historie som har hatt størst formgivende kraft på folk og land.

Øystein Morten bor på farsgården i Veggli, Rollag kommune i Numedal. Han er halvt nord-østerdøl da han har morslekta si fra Narjordet. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne ønske ham velkommen til å holde årets Olsokforedrag under ‘Olsok i Tolga 2020’.

Møt i god tid, da alle deltagere må registreres iht. smittevernreglene.                                 

Gratis inngang. Dessverre ikke salg/servering i år.