Torsdag 27. juli : Øversjødalsdagen

Øversjødalen samfunnshus

13.00 - 17.00
Olsok-buffet
Benytt anledningen til å se de faste utstillingene: Gamle ski og Søren Steen-Johnsens malerier

19.00 - 
Kulturkveld

Fjelltun, Kåsa

19.00 - 
Kulturkveld

Øvrige bygder