Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte den 18. oktober 2016 kl 18.00 i Bunåva. Alle medlemmer har møterett, og hvert medlem har en stemme.

Årsmøtepapirer:

  1. Innkalling med saksliste
  2. Vedtekter oktober 2015
  3. Oppsummeringsmøte 31. august 2016
  4. Erfaringer fra Olsok i Tolga 2016
  5. Årsmelding 2016
  6. Årsregnskap 2015
  7. Resultatregnskap 2016 (pr 30/9-16)
  8. Budsjett Olsok i Tolga 2017

Velkommen!