Torsdag 23. juli

HOLØYEN-KÅSA-ØVERSJØDALSDAGEN

19:00
Trekkspillkveld i Fjelltun, Kåsa.

Tradisjonen tro, annet hvert år,  blir det også i år trekkspillkveld i Fjelltun Kåsa. Det er nå åpnet opp for at det kan være arrangement, men da selvfølgelig hensyntatt smittevernsregler. Med dette som bakgrunn ønsker vi nok en gang velkommen til en hyggelig kveld i Kåsa. Tidligere år har det vært konsert og dans. På grunn av tiden vi er inne i blir det i år i stedet en utvidet konsert da dansen dessverre må utgå. Det blir pause underveis i programmet med servering av kaker og kaffe, som er inkludert i billettprisen. Aktørene er Erling Moen, Tore Svendsberget, Jo Fredrik Øiamo og Folldal Trekkspillklubb.

Vi håper mange finner veien til Kåsa denne torsdagskvelden. Hjertelig velkommen til en kveld med mye og variert musikk. Arrangør er arrangementkomitéen for Fjelltun.

Tolga

10:30-16:30
Tolga Vevstue har utsalg på Dølmotunet.