Nyskaping og kremmerånd

Nyskaping og kremmerånd

Tolga Os Janitsjar. Foto: Ingrid Eide

Olsok i Tolga skal kjennetegnes av fire kjerneverdier, som skal gjennomsyre alle arrangementene og være en del av Olsok i Tolga sin identitet:

  • Begeistring
  • Inkludering
  • Nyskaping
  • Kremmerånd

Slår man sammen disse verdiene får man Sjarbar.  Driftige damer i Tolga-Os Janitsjar åpnet i 2009 Tolgas første «bakebar» og fortauskafé! Dette var en nyskaping som ble varmt mottatt blant både fastboende og tilreisende. «Sjarbar» er blitt både en tradisjon og et begrep i olsokfeiringa på Tolga. Her er det stinn brakke i noen varme julikvelder og kanskje det nærmeste man kommer sydlandsk stemning på Tolga! Hit kommer «alle» før og etter sine vandringer gjennom olsokprogrammet.

Økonomisk bærebjelke

Motivasjonen bak konseptet var først og fremst å skape aktivitet og hygge i gata. Men ideen med bakebaren var også å promotere lokal tradisjonsbakst. Det ble en suksess fra første stund. Sjarbaren er blitt et begrep, og i år er det sjuende året janitsjaren har åpen kafe under Olsok,’

– Dette er den største dugnadsinnsatsen vi har gjennom året. Sjarbaren er den økonomiske bærebjelken i drifta av korpset og dekker store deler av dirigenthonoraret, forteller leder Aud Inger Dalløkken. Det er dessuten morsomt, og ikke minst viktig for det sosiale miljøet i korpset. Ingen «sjarmedlem» kan se for seg en sommer uten Sjarbar.

 

Driftige sjardamer skal i olsokuka drive Sjarbar i gamle Olsens dagligvarehandel på Tolga. Fra venstre Inger Mali Dalen, Mette Kari Tolgensbakken, Tove Erlien Ruud, Magnvor Flaten, Helene Lund Volden og Jorun Erlien Nyvoll. Arkivfoto: Ingrid Eide (2009)

Driftige sjardamer skal i olsokuka drive Sjarbar i gamle Olsens dagligvarehandel på Tolga. Fra venstre Inger Mali Dalen, Mette Kari Tolgensbakken, Tove Erlien Ruud, Magnvor Flaten, Helene Lund Volden og Jorun Erlien Nyvoll. Arkivfoto: Ingrid Eide (2009)

Voksenopplæring

I flere år hadde janitsjarmedlemmene bakedugnader på kvelder og helger i tida fra påske til olsok. Det ble skapt nytt liv i bakeriet til Eilif og Kirsten Olsen, og i bakeriet etter Riise og Ophus (nå VI-To. Se Olsokavisa 2016). Alle måtte ta sin tørn da lageret av lemse, pjalt, sirupstynnkake og andre velklingende og smakfulle produkter skulle fylles.  Bakebaren bestrebet seg til å ha ferske bakevarer, mølske og gubb. Her måtte alle ta sin tørn, kar som kvinnfolk.  Her har nok mang et korpsmedlem og fått tilegne seg alt fra kjevleteknikk og lemsesmøring til kundebehandling!

– Dette var virkelig voksenopplæring, konstaterer Aud Inger.

Ideen med tradisjonsbakst var veldig god, og ambisiøs. Det krever mye arbeid å holde logistikken på slike varer oppe.

– Vi hadde, og har ikke kapasitet til å fortsette å tilby tradisjonsbakt for salg. Vi er også avhengig av ekspertisen og det faller mye jobb på enkelte.  Nå har vi en enklere meny, men fersk bakst til kaffegjestene - det har vi, forsikrer lederen i korpset som ønsker velkommen til en ny «Sjarbaruke» under Olsok.

SJARENS BAKEBAR – ÅPNING I OLSOK 18. JULI 2009

Som en kuriositet følger her talen til åpningen av Sjarens Bakebar til Olsok 2009. Teksten er skrevet av Marit Erlien Hulbælmo:

Tolga-Os Janitsjar, godt miljø og spelleglede
et levende korps, opptatt tå å få med ungdom og å rekruttere.
Vi utvikle oss - itte minst
takket være vår dirigent Nils!

Men det koste å drive korps - å styret tenkte med skallen full tå furer;
åssen ska vi få nok penger te uniformer, instrumenter og turer?

Det spelles på flere strenger i medlemsmassa
en god idè kom - før å fylle opp kassa;
driftige damer hadde kunnskap om tradisjonsbakst – kunna båkkå
vi vet at følk synes det småkkå!

Ei verdig bygning kvile seg i Brugata
bakeri og kafè allerede i 1918 starta.
Baker Kristian Andersen va først ute med tradisjonen
i 1935 kom  baker Sigurd Olsen fra Trondheim til regionen.

Sønnen Eilif Olsen tok i 1946 over etter driftige karer
bakeriet ble utvida med butikk for assosiert handel med kolonialvarer.
Ei dyktig jente fra Sverige fylte Eilifs hjerte med song
Kerstin setta farge på miljøet med svensk sjargong!

Ærverdige Olsens bakeri forenes med  ”Sjarbar” i bakst og musikk
Kerstin hjelpe oss å føre tradisjonen videre slik at det flyt med god rytmikk!

Dagen æ kømmen å vi æ så spent
hadd mye moro ved takka sjøl om nåe vart brendt!
Jorun og Mette Kari la lista høgt;
imponere med kunnskap om tradisjonsbakst – å dom snu seg så snøgt!

Båkkå læmse så det vart læmskløpp – remse på remse
følk vil ha det – vi kan itte bremse!
Flatbrød  - lev på lev fin og sprø
så godt at det æ verdt å stå ved takka å trø!

Mølske - spesielt - men mange synes det æ vanvittig godt,
mens andre væmmes når dom sjer det å ”røss i kropp”!
Et du gubb sei nåen at du fæ liten ...
tru itte det æ sant – men je sjer ke du tenkte din subb!

Linnmussmur – pjalt å sirupstynnkake æ båkkå
vi tru dåkk fæ vatten i munn – å at det vil småkkå!
Går det unna med produktom og følk sett pris på foretaket
ska dåkk itte sjå bort ifrå at vi også neste år æ tebake!