Tirsdag 27. juli

VINGELSDAGEN

Gammelskola, Vingelen

11.00
Skoletime

Vingelen kirke- og skolemuseum

14.30
Uteteater: Sannheta om Trefoldigheta.

Da vingelsingan bygde kjerkja – en teateropplevelse med alvor og skjemt, musikk og sang. Årets spel tar for seg hendelser i Vingelen i perioden 1874-1882. Den nye kirka ble bygd i 1880, og den gamle trefoldighetskirka ble revet et par år senere. Dette var en aktiv periode for bygda på flere områder, blant annet med opprettelse av eget butikkutsalg. I denne perioden kom jernbanen oppover Østerdalen, smelthytta
på Tolga ble lagt ned, og immigrasjonsbølgen til Amerika og Canada preget området.

Stykket varer i ca. 40 minutter og spilles utendørs foran museet, en spelplass med flott utsikt over bygda, lørdag 24. juli, søndag 25. juli og tirsdag 27. juli. Alle tre dager kl. 14.30.

Morabben

16.00
4H arrangerer volleyballturnering

Fjellheim

19.00
Konsert med Synne, Oline og Inga

Bunåva

20.30
Pub

Øvrige bygder

Gammelskola, Tolga

11.00 - 17.00
Salg ved Tolga vevstue, utstilling av porselen og kafé

Sangkveld i Øversjødalen flyttet fra Nybo til samfunnshuset

Øversjødalen samfunnshus (flyttet fra Nybo)

16.00
Sangtime med Johan, Jens og May Kristin i Øversjødalen samfunnshus.

Arrangementet var opprinnelig tenkt gjennomført på tunet på Nybo, men værmeldingen viser at det dessverre blir regn denne dagen.

Det bys på friske og folkelige sanger og mye allsang. Sangtimen er gratis. Arrangør er Holøydalen menighetsråd, som gjerne tar en kollekt til sitt arbeid når timen er omme.