Snekkarlemmen Kulturlåve

Kristin Skrivervik inviterer til nyåpning av Snekkarlemmen Kulturlåve. Foto: Ingrid Eide

Kristin Skrivervik inviterer til nyåpning av Snekkarlemmen Kulturlåve. Foto: Ingrid Eide

Knut Storberget «nyåpner» Snekkarlemmen Kulturlåve

Nyåpningen skjer lørdag 18. juli kl. 19:00. Tolgapatriot og fylkesmann Knut Storberget står for den offisielle åpningen.

– Med dette åpningsarrangementet vil jeg rette stor takk til alle støttespillere som har vært med å gjøre realisering av kulturlåven mulig, sier eier Kristin Skrivervik. «Koronatiden» er benyttet til å gi låven et ansiktsløft med bygging av et enkelt kjøkken, lagerrom og legging av nytt tregulv i deler av låven.

Fylkeskommunen tildelte i vinter også Snekkargarden status som kunstnerresidens. Når grensene åpnes etter koronakrisen, vil det bli markedsføring av residensen i både inn- og utland. Her kan kunstnere fra hele verden komme å bo og arbeide i gjestehus og låve.

Prest i Åmot, Synnøve Sakura Heggem, skal gi oss en betraktning rundt hvordan vi mennesker forholder oss til livets mange faser. Heggem er salmeforsker, forfatter, idéhistoriker og en tenker, som gjerne tar oss med ut på dypet; Hvor henter vi energi fra? Hvordan forholder vi oss til noe større enn oss selv?  Hva gir den enkelte mening?

Heggem har et  sterkt forhold til Hans Børlis diktning. Dette forholdet har resultert i boka «Djupsnøen er en kvit forbannelse», hvor hun blant flere, deltar med refleksjoner rundt rikdommen Børlis poesi har i sin komprimerte enkelhet. Hun representerer kanskje også en utradisjonell retning i Den Norske Kirke, da hun i sin prestegjerning ofte beveger seg i grenselandet mellom religion, filosofi og poesi.

Sangkvartetten Laryjari

Sangkvartetten Laryjari

Etter betraktningen får vi en liten konsert med Laryjari, en sangkvartett fra Nesodden bestående av Camilla Groth, Gry Storsve Hundsnes, Mari Katarina Midthun og Anja Irene Midthun. De vil by på folketoneinspirerte sanger fra Sverige, Norge, England, Island og Irland.

– Å legge planer videre utover høsten har i denne usikkerhetens tid vært vanskelig, påpeker Kristin, som likevel håper det blir boklansering av Jon Arve Riises bok «Tolgens Store Gade» under Lokalmatdagen i september.

Lørdag 22. august ønskes det velkommen til en poesikonsert med Anne Lande & Per Husby; «Likevel er du her». De har i mange år samarbeidet som låtskriverteam, og mange har hatt glede av deres særegne poesikonserter. De rendyrker det nære samspillet mellom tekst og musikk, der ordet står i sentrum for det musikalske uttrykket. Per Husby ble nylig tildelt Alf Prøysens ærespris, og Anne Lande ble i 2017 tildelt årets tekstpris av NOPA (tekstforfatternes egen organisasjon).