Lørdag 31. juli

Sætersgård idrettsarena

08.00 og 12.00
Egebergs minnearrangement

Dølmotunet

10.30 - 16.30
Mini-marked med bruktsalg

Vingelen kirke- og skolemuseum

11.00
Vandring i pilegrimenes fotspor (Egga - Museet)

H-10

12.00 - 14.00
NØFMF viser samtidssamling