Lørdag 24. juli

Pakkhuset, Tolga stasjon

10.00 - 14.00
Bruktsalg. Tolga frivilligsentral tømmer pakkhuset på Tolga stasjon. Her kan det gjøres en mengde gode kjøp!

H-10

10.00 - 15.00
NØFMF viser samtidssamling

Gammelmeieriet

10.00 - 16.00
Bruktsalg

Gammelskola

10.00 - 16.00
Retrobutikk

Dølmotunet

10.30 - 16.30
Mini-marked med bruktsalg

Vingelen kirke- og skolemuseum

14.30
Uteteater: Sannheta om Trefoldigheta.

Da vingelsingan bygde kjerkja – en teateropplevelse med alvor og skjemt, musikk og sang. Årets spel tar for seg hendelser i Vingelen i perioden 1874-1882. Den nye kirka ble bygd i 1880, og den gamle trefoldighetskirka ble revet et par år senere. Dette var en aktiv periode for bygda på flere områder, blant annet med opprettelse av eget butikkutsalg. I denne perioden kom jernbanen oppover Østerdalen, smelthytta på Tolga ble lagt ned, og immigrasjonsbølgen til Amerika og Canada preget området.

Stykket varer i ca. 40 minutter og spilles utendørs foran museet, en spelplass med flott utsikt over bygda, lørdag 24. juli, søndag 25. juli og tirsdag 27. juli. Alle tre dager kl. 14.30.

Tolga sentrum - gammelt foto

Tolga kulturhus Vidarheim

19.00
Foredrag om hytteskriverne ved Jon Arve Riise

Lokalhistorikeren, slektsforskeren og forfatteren av flere slektog lokalhistoriske bøker, John Arve Riise, deler av sine kunnskaper om bygdas mektigste menn i ord og bilder gjennom 200 år i sitt foredrag. Riise håper at denne historietimen vil by på interessante og kanskje også tidligere ukjente opplysninger for mange.

Kr. 100 i inngang + gebyr. Kun kortbetaling.

TonyC Band

Snekkarlemmen

21.00
Plateaktuelle TonyC spiller blues og folk på Tolga i Olsok. TonyC er definitivt ikke ung, langhåret og vakker, men heller «old, bald and ugly» og med sjarm så det monner. The TonyC Band består av Tony Crowly (vokal og munnspill), Øystein Olausen (vokal og akustisk gitar) og Jon Aron Pettersson (perkusjon, gitar, kontrabass, mm.)

Billetter kr. 200 kjøpes i døra og betales med kort, vipps eller kontant. Servering av snacks, øl, vin, mineralvann og kaffe.

Se også www.snekkarlemmen.no