Koronarestriksjoner

Koronarestriksjoner for arrangementer

Med forbehold om endringer, da vi til enhver tid må forholde oss til gjeldende nasjonale smittevernkrav:

  • Deltakerne må holde minst én meter avstand til personer som de ikke bor sammen med
  • Sørg for god håndhygiene!
  • Møt i god tid da arrangør må ha oversikt over deltakerne

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. (arrangørene/ansatte skal ikke regnes med). Det samme gjelder arrangement i forsamlingshus og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder. Dette gjelder ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.

Arrangør er pliktig til å oppbevare oversikt over deltagere i 10 dager i tilfelle av smittesporing. Etter 10 dager skal denne slettes.

Har du som arrangør spørsmål, kontakt kommunens smittevernledelse.

Nyttig lenke for arrangører: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1