Home

Olsok-programmet 2022

Årsmøtereferat 2022

Dato: Onsdag 9. mars 2022
LAST NED ÅRSMØTEREFERATET

Dølmotunet - en kjent og kjær samlingsplass. Foto: Thorbjørn Liell / Ingrafo

Bli medlem i Olsok i Tolga

Vi ønsker innbyggere, tilreisende, hytteeiere, bedrifter, lag og foreninger velkommen som medlem i Olsok i Tolga. Vi trenger en sterk og god organisasjon, med flest mulig medlemmer dersom vi skal kunne løfte utviklingsarbeidet med arrangementer, som skaper trivsel og økt aktivitet for næringslivet. Registrér deg som medlem i dag!

PROFILERINGSPRODUKTER

Profileringsprodukter - klikk på bildet for mer informasjon!

Profileringsprodukter - klikk på bildet for mer informasjon!