Bilgrimstur på Olavsdagen

Holøydalen kirke. Foto: Liell Photography / Ingrafo AS

BILGRIMSTUR MELLOM KIRKENE I TOLGA
Olavsdagen, onsdag 29. juli

Vi oppfordrer til flagging i alle bygdene på Olsok-dagen!

På Olavsdagen den 29. juli har det de siste årene vært arrangert en pilegrimsvandring til en av kirkene i kommunen. I år inviteres vi til en bilgrimstur mellom alle de fire kirkene. Det er spennende å oppleve flere kirkerom på samme dag. Vi hører historien til kirkene og ser både på likheter og forskjellene som preger kirkene. Til sammen blir kirkene til et felles flott nøkkelknippe bestående av Tolga kirke (1840), Vingelen kirke (1880), Holøydalen (1908). og Hodalen kirke (1934). Folk i de ulike bygder vil fortelle om sin kirke. Arne Bakken vil, ut fra det vi ser i hver kirke, knytte an til tradisjoner om Olavsdagen.

PROGRAM

  • 10:00 Frammøte v/Vingelen kirke
  • 10:15 – 10:45 Omvisning i Vingelen kirke
  • 11:45 Frammøte v/ Holøydalen kirke
  • 12:00 – 12:30 Omvisning Holøydalen kirke
  • 13:00 Frammøte v/Hodalen kirke
  • Pause 30 min. med medbrakt kaffe og mat
  • 13:30 -14:00 Omvisning Hodalen kirke
  • 14:30 Frammøte v/ Tolga kirke
  • 14:45 – 15:30 Omvisning Tolga kirke

Vi hadde opprinnelig tenkt å reise sammen i buss, men pga. smittevernhensyn må deltagerne kjøre i egne biler. Av samme grunn må vi ha oversikt over alle deltagere, så vi må bruke litt tid på å registrere navn ved inngangen til hver kirke. Noen ønsker kanskje bare å være med på deler av opplegget, så det er bare å møte opp der en vil.

Velkommen til alle kirkene på Olsokdagen 2020!