Kristin Skrivervik inviterer til nyåpning av Snekkarlemmen Kulturlåve. Foto: Ingrid Eide