Om Olsok i Tolga

Olsok i Tolga eies og drives av frivilligheten med god støtte fra lokalt næringsliv og Tolga kommune.

Årsmøtet 2017 valgte følgende programkomité og styre:

Programkomité 2018:

  • Gudny Hagen Bakken (leder, tlf. 928 64 532)
  • Anne Lise Lysgård
  • Kirsti Holøyen
  • Are Lysgård Haukø
  • Lina Jordet

Styret for Olsok i Tolga:

  • Kaj Trana (leder)
  • Arne Bakken
  • Torill Eva Steien
  • Anne Buttingsrud
  • Gudny Hagen Bakken (leder programkomité)

Epost til programkomitéen sendes info@olsokitolga.no

Du kan også sende en melding til komitéen ved å benytte kontaktskjemaet.

Om organiseringen av Olsok i Tolga

ÅRSMØTET:
Er organisasjonens øverste myndighet

PROGRAMKOMITEEN:
Har ansvaret for å sette sammen olsokukas program, markedsføring  og utgivelse av Olsokavisa.

STYRET:
Har det overordnede ansvaret for utviklingen av Olsok i Tolga, legge frem årlige budsjetter og foreslå medlemskontingent og øvrige avgifter.

ADMINISTRATIV RESSURS:
Det er gjennom vedtektene lagt til rette for at en administrativ ressurs kan ha ansvar for daglig ledelse, økonomistyring og merkevarebygging av Olsok i Tolga.

Olsok i Tolga, org.nr. 993 229 547

Kontakt oss gjerne!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding