Nedlastinger

Avisa og Plakaten

Her kan du laste ned våre publikasjoner og infoblad.

Olsokplakaten 2018
Sammenfattet programoversikt (ikke tilgjengelig)
Programoversikten på nettsidene oppdateres oftere enn Olsokplakaten og har derfor den best ajourførte oversikten til en hver tid.


Arrangøroversikt

Kontaktinformasjon for de enkelte arrangementene (ikke tilgjengelig)


Olsokavisa 2018

Last ned nettutgaven (ikke tilgjengelig)
Programoversikten (Olsokplakaten) på side 2-3 finnes i ajourført utgave - se over!

Uten ansvar for feil/mangler