Mandag 24. juli

18.00: Tolga sentrum - Tallsjøen

Egebergrittet
Sykkeltraséen går langs vei og sti i bygda og i setertraktene. Både for trimmere og for de som vil konkurrere.  Se mer på tolgaski.no. Påmelding!

20.00: Snekkargarden, Tolga

Plateslippkonsert
Hulbækmo & Jacobsen familieorkester slipper ny plate og holder konsert på "Snekkarlemmen"

20.00: Vidarheim

Olsokrevyen