Mandag 23. juli

Tolga

11.00: Sæterhallen
  • Bingo
    50-årsjubileum for første bingo
13.00 - 15.00: Hamran
  • Kafé i Hamranstua
18.00: Tolga sentrum - Tallsjøen
  • Tallsjøen Rundt
    Sykkeltraséen går langs vei og sti i bygda og i setertraktene. Både for trimmere og for de som vil konkurrere. Trimmere starter kl 17.30 og aktive kl 19.00. Se mer på tolgaski.no. Påmelding!
20.00: Snekkargarden