Mandag 23. juli

18.00: Tolga sentrum - Tallsjøen

Tallsjøen Rundt
Sykkeltraséen går langs vei og sti i bygda og i setertraktene. Både for trimmere og for de som vil konkurrere. Trimmere starter kl 17.30 og aktive kl 19.00. Se mer på tolgaski.no. Påmelding!