Info til arrangører i Olsok i Tolga

Plakatmal

Alle arrangører som har betalt arrangementsavgift har fri tilgang til å bruke vår plakatmal for markedsføring av eget arrangement. Font som oppfordres til å brukes er "Helvetica". Dette skal være en standard font i de fleste versjoner av Word.

Last ned mal for Microsoft Word

Medlemskontingent

Alle arrangører må være medlem i Olsok i Tolga og betale en medlemskontingent som vedtas årlig på årsmøtet.

Kontingenten for 2017 er:

  • Kr 200,- for enkeltpersoner
  • Kr 500,- for bedrift, lag og forening

Gå videre til innmelding

Arrangementsavgift

Hver arrangør skal bidra med en arrangementsavgift basert på arrangementets omsetning (brutto inntekt).

Følgende satser gjelder fra 20. mars 2017:

  • Omsetning mindre enn kr 20.000: Ingen avgift
  • Omsetning over kr 20.000: 5 %, dog begrenset oppad til kr 10.000

Arrangører blir oppført i olsokprogrammet og markedsført i de kanaler som vi markedsfører oss i.