Møteinnkalling

Førsteinnkalling til årsmøte 2017

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte på Malmplassen Gjestegård torsdag den 16. november 2017 kl. 19:00. • «På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har en stemme», jfr vedtektene • Valg (last ned innkallingen for oversikt) Frasigelse av verv meldes til leder av valgkomiteen, Bjørg Inger Ryalen, innen 26. oktober 2017. […]