Årsmøteinnkalling 2017

Årsmøte 2017

I henhold til vedtektene innkalles det til årsmøte i Olsok i Tolga på Malmplassen Gjestegård onsdag 15. november 2017 kl. 19.00. På årsmøte kan alle medlemmer møte, og hvert medlem har 1 stemme, jf vedtektene. Hjertelig velkommen! Tolga 15. oktober 2017 Kaj Trana Styreleder, Olsok i Tolga     Sakslista Valg av møteleder, sekretær og […]